מאמרים
הטיפול הנרטיבי – הקדמה, הקדמה קצרה על הטיפול הנרטיבי שנכתבה ע"י ישי שליף ורחל פארן המתאר בעמודים בודדים את העקרונות והמהלך של הטיפול הנרטיבי. 
לקריאת המאמר
1Next

מאמר ותיק על התמודדות נרטיבית עם ה'מצב' מימי 'צרות' קודמות.
לקריאת המאמר 

עמדה של צפייה לגילוי מורשתו של מייקל ווייט. מאמר קצר שנכתב כהזמנה של מרכז דלוויטש
לאחר מותו של מייקל ווייט על מושג ההקשבה

לקריאת המאמר 

התהליך של שאלת שאלות: טיפול עם ערך ספרותי? מאמר מוקדם של מייקל ווייט על שאלת שאלות בטיפול.
לקריאת המאמר