קורסים
מרכז קס"ם רכש ידע ונסיון רב בהתאמה של קורסים לקהלי יעד ספציפים ובמיוחד לארגונים ומערכות המזמינים קורסים ייחודיים בדגש הרלבנטי עבורם:
 
  • - קורסים נרטיביים לפסיכולוגים
  • - קורס למטפלות במוזיקה
  • - קורס ליועצים ארגוניים בכירים בצה"ל
  • - קורס נרטיבי לצוות בית ספרי
  • - קורס נרטיבי לצוותים רב מקצועיים במרכזים לבריאות הנפש
  • - קורסים לטיפול וייעוץ נרטיבי המותאמים למגזר החרדי
  • - קורסים למדריכים של עובדים סוציאלים
  • - קורסים המותאמים למרפאים בעיסוק