הסיפור המועדף Preferred Story

הגישה הנרטיבית מניחה שחייו של כל אדם הם רב סיפוריים ובנוסף לסיפור רווי הבעיה הנוטה להשתלט על כל התמונה קיימים תמיד סיפורים נוספים שחלקם מועדפים.