מאמרים
הטיפול הנרטיבי – הקדמה, הקדמה קצרה על הטיפול הנרטיבי שנכתבה ע"י ישי שליף ורחל פארן המתאר בעמודים בודדים את העקרונות והמהלך של הטיפול הנרטיבי. 

לקריאת המאמר

Prev2Next

מצגת על יישום הגישה הנרטיבית המוקירה בהדרכה

עבודה נרטיבית עם קבוצות, מאמר קצר של רחל פארן וישי שליף המתאר את יישום הגישה הנרטיבית בעבודה עם קבוצות 
לקריאת המאמר 

ביבליוגרפיה חקר מוקיר