התערבות בארגונים
לעמיתי מרכז קס"ם נסיון רב בהתערבויות מסוגים שונים בארגונים:
 
  • התערבות רב מערכתית בבתי ספר
  • התערבויות להעצמת צוותים
  • התערבויות במיזוג ארגונים
  • התערבויות לגישור רב תרבותי
  • התערבויות לשיפור אקלים בית ספרי
  • התערבויות בצוות עובדי רשויות מקומיות
  • שימוש בחקר מוקיר להתערבויות ארגוניות