מילון מושגים
1Next
<< קרא עוד
פוסט סטרוקטורליזם
<< קרא עוד
דיסקורס
<< קרא עוד
החצנה
<< קרא עוד
תוצאות ייחודיות Unique Outcomes 
כל אותן התנסויות, אירועים, התנהגויות, ואפילו מחשבות או תחושות אשר אינן צפויות על פי סיפור הקושי או סותרות אותו.

<< קרא עוד
הסיפור המועדף Preferred Story
הגישה הנרטיבית מניחה שחייו של כל אדם הם רב סיפוריים ובנוסף לסיפור רווי הבעיה הנוטה להשתלט על כל התמונה קיימים תמיד סיפורים נוספים שחלקם מועדפים.