ספרות נרטיבית
גישות נרטיביות – אתר נרטיבי של ג'ניפר פרימן, דיויד אפסטון ודין ליבוביץ, מלא ספרות נרטיבית ותאריכים של סדנאות נרטיביות סביב העולם. www.narrativeapproaches.com

הספריה הנרטיבית – אתר מנוהל על ידי מרכז דלוויטש בו יש ספרות נרטיבית נרחבת וביבליוגרפיה רחבה ביותר על ספרות נרטיבית. www.narrativetherapylibrary.com/default.asp

אקפלורשינס (מחקרים) – ג'ורנל נרטיבי וירטאולי בין לאומי בעריכת ד"ר ג'ון וינסלייד. www.dulwichcentre.com.au/e-journal.html