מרכזים נרטיביים בעולם
מרכז דלוויטש – המרכז בו שמייקל ווייט הקים יחד עם אשתו ודרכו פרסם, פעל ועבד שנים רבות. באתר חומר נרטיבי רב וכלים שימושיים כגון רשימת מטפלים נרטיביים מכל העולם. www.dulwichcenter.com.au

מרכז לטיפול משפחתי באבנסטון – מרכז לטיפול נרטיבי של ג'יל פרידמן וג'ין קומבס סמוך לשיקגו.www.narrativetherapychicago.com