כנסים
מתקיים יום העיון הראשון של מרכז קס"ם

- מרכז קס"ם היה מהיוזמים, מתכננים ושותפים ביצירת הכנס הנרטיבי הראשון בארץ בשנת 2004 במכללה  
  האקדמית בתל-חי.

 
- מרכז קס"ם היה שותף בתכנון ובהצגה בכנס הנרטיבי במרכז שפירא בהרי ירושלים בשנת 2009.
 
- ישי שליף ורחל פארן מציגים בכנסים נרטיביים והשתלמויות קיץ שמארגן מרכז דלוויטש באוסטרליה, נורבגיה,
  ארה"ב, רואנדה.

 
- מרכז קס"ם הציג בכנס הדרכה לעובדים סוציאלים.
 
- ישי שליף ורחל פארן הציגו ביום עיון של האגודה לטיפול משפחתי על טיפול זוגי נרטיבי.