מאמרים

הטיפול הנרטיבי – הקדמה, הקדמה קצרה על הטיפול הנרטיבי שנכתבה ע"י ישי שליף ורחל פארן המתאר בעמודים בודדים את העקרונות והמהלך של הטיפול הנרטיבי.
לקריאת המאמר

1Next

התערבויות על פי הגישה הנרטיבית לפני העיקרה של תושבי גוש קטיף וצפון השומרון ואחריה" כותבים ישי שליף ורחל פארן, גירסא מתוקנת של מאמר זה פורסמה בתשס"ט 2009, ד"ר שי חן גל ויוכי סימן טוב (עורכים), כשהדרך מתמשכת: התערבויות טיפוליות חינוכיות בהקשר לתוכנית ההתנתקות. ירושלים, גף הפרסומים משרד החינוך. עמודים 69-101. לקריאת המאמר

 

 

עמדה של צפייה לגילוי מורשתו של מייקל ווייט. מאמר קצר שנכתב כהזמנה של מרכז דלוויטש
לאחר מותו של מייקל ווייט על מושג ההקשבה

לקריאת המאמר 


 

התהליך של שאלת שאלות: טיפול עם ערך ספרותי? מאמר מוקדם של מייקל ווייט על שאלת שאלות בטיפול.
לקריאת המאמר