חקר מוקיר APPRECIATIVE INQUIRY  

היא שיטה להתערבות ארגונית השואפת לחולל שינוי וצמיחה מתוך התייחסות למיטב שבעבר. הגישה יעילה ביותר גם לרענון ועידוד תהליכי התפתחות והעצמה בארגונים.

עקרונות

     - גישת 'חקר מוקיר' מניחה שאפילו ארגון הנתון בקשיים ובבעיות ישנן בו גם הצלחות.
 
     - היא נשענת על מחקרים בתחומים שונים שמצאו, שהרבה יותר יעיל לקידום ויצירת שינוי  
       בארגון, ללמוד באופן שיטתי מההצלחות מאשר לנסות לפתור את הבעיות. 


     - היא נשענת על ההנחה שעצם תהליך החקירה מטעין את הנושא הנחקר באנרגיה רבה
       ולכן נעדיף 
להעצים את ההצלחות שכבר חווינו במקום להטעין את הכישלונות באנרגיה.

     - הבעיה המרכזית בהרבה מתוכניות השינוי למיניהם שהם מצוינות, אולם לא נמצאת  
       האנרגיה לחולל אותן, ופעמים רבות יש אף התנגדות להן. בניגוד לכך שיטת ה'חקר
       המוקיר' היוצרת שינוי מתוך המיטב בעבר מטעינה את השינוי באנרגיה חיובית.

באופן כזה אנו מקוים לתכנן את העתיד הטוב יותר מתוך השענות על הצלחות העבר.


שלבי התהליך
 

1.הגדרה – הגדרת הנושא אותו נחקור. נדבר על המטרות הנחשקות והערכים העומדים בבסיסן. אנו רואים אפילו בבעיות חלומות שנבלמו או הוחמצו, ואנו מעדיפים לזהות ולהגדיר את החלום ולא להתמקד בבעיה.
 
2.גילוי – זיהוי ההצלחות דרך מציאת רגעי שיא בעבודה. ניתוח הגורמים להצלחות, הכוחות של היחיד ושל המערכת התורמים להצלחות והנסיבות שסייעו להן להתרחש.
 
3.חלום – בניית חלום מלא דמיון ומעוף על בסיס הגרעינים נותני החיים שזיהינו.
 
4.עקרונות מכוננים – ניסוח עקרונות יסוד שיקשרו בין החלום למטרות ויהוו קוי יסוד מנחים לתוכניות ושינויים עתידיים.

5.הצבת יעדים ותוכניות – בניית תוכניות לביצוע, לוחות זמנים, חלוקת אחריות ומועדים וכלים לבקרה.
 


                         קישור לאתר שבו יש חומרים רבים  על חקר מוקיר