מרכזים נרטיביים בארץ
מכון ברקאי – מכון לטיפול משפחתי בגישה נרטיבית באיזור תל-אביב. הראשונים שהביאו את מייקל ווייט להציג את עבודתו בארץ. מרכז קס"ם פועל בשיתוף פעולה עם מכון ברקאי ובין השאר יחד איתם היינו חלק ממארגני הכנס הנרטיבי הראשון בארץ במכללת תל-חי.  www.barcai.co.il 
 
המרכז הירושלמי לטיפול נרטיבי – מרכז לטיפול והוראה נרטיבית בעיקר באנגלית. מרכז קס"ם עובד בשיתוף פעולה הדוק עם המרכז הירושלמי בהבאת מרצים מחו"ל ואירועים נרטיביים בארץ. jnti.net