מאמרים

הטיפול הנרטיבי – הקדמה, הקדמה קצרה על הטיפול הנרטיבי שנכתבה ע"י ישי שליף ורחל פארן המתאר בעמודים בודדים את העקרונות והמהלך של הטיפול הנרטיבי.
לקריאת המאמר

Prev2

עבודה נרטיבית עם קבוצות, מאמר קצר של רחל פארן וישי שליף המתאר את יישום הגישה הנרטיבית בעבודה עם קבוצות 
לקריאת המאמר 

ביבליוגרפיה חקר מוקיר

ביבליוגרפיה קש"ר