מילון מושגים
Prev2Next
<< קרא עוד
קישורי חיים
<< קרא עוד
טווית סיפור מועדף  Re-authoring conversations
בטיפול הנרטיבי אנו מחפשים את התוצאות הייחודיות (היוצאים מן הכלל).

<< קרא עוד
קבוצות הידהוד Outsider Witness Group
 
 

<< קרא עוד
הבנייה חברתית Social constructionism 
<< קרא עוד
GAZE