מילון מושגים
Prev3Next
<< קרא עוד
שיח מוגן Care-Full Conversations
<< קרא עוד
הקשבה כפולה Double Listening 
בטיפול הנרטיבי בצד ההקשבה לסיפור רווי הבעיה והתעניינות בו אנו כורים את אוזנינו לשמוע אפילו את הסימנים הקלושים לתוצאות ייחודיות שיהוו פתחים לסיפור המועדף.

<< קרא עוד
הנעדר אך רמוז Absent but Implicit 
<< קרא עוד
SHMOOZING(הנכחה רב ממדית)
<< קרא עוד
פיגומים Scaffolding